Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

U?esnice okruglog stolaPored velikog broja ?lanica udruenja, u radu okruglog stola u?estvovale su: predstavnice sekcije ena Udruge slijepih Vukovarsko-srijemske upanije, udruge Hrvatska ena, udruenja Prijateljice, predstavnice me?ureligijskog vije?a i Azra Oki?, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova u Skuptini Tuzlanskog kantona. Skupom je moderirala Tima Musi?, predsjednica udruenja, dok su uvodni?arke bile Amra Habibovi?, na?elnica ginekoloke klinike Doma zdravlja Tuzla i Tifa Tu?i?, izvrna direktorica udruenja.

Gospo?ica Tu?i? kratko se osvrnula na poloaj ena s invaliditetom i predstavila rezultate kampanje koju udruenje vodi s ciljem zagovaranja za unapre?ivanje zdravstvenih usluga ena s invaliditetom i podizanja njihove svijesti o potrebi brige za vlastito zdravlje. Doktorica Habibovi? upoznala je u?esnice sa saradnjom ginekoloke klinike i udruenja i do sada provedenim aktivnostima u tom pravcu. Iz njenog obra?anja mogla se vidjeti spremnost da se odgovori na potrebe pacijenta.

Uslijedila je diskusija u kojoj je u?e?e uzeo veliki broj ena. Jedna od go?i iz Hrvatske prenijela je iskustvo Hrvatske u zatiti zdravlja ena s invaliditetom. Doktorica je spremno odgovarala na pitanja. Vrijeme predvi?eno za diskusiju brzo je prolo.

Nakon okruglog stola, uslijedio je zajedni?ki ru?ak i druenje. Interesovanje u?esnica za temu pokazalo je da je potrebno ?e?e organizirati sli?ne skupove. Udruenje ?e to imati u vidu.