Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Na kraju dodjela diploma i peharaTurnir je otvorio dopredsjednik udruenja Mihovil Lu?i?. U?esnicima se prigodnim rije?ima obratio Ismet Sokoljanin, predstavnik Fondacije tuzlanske zajednice. Sudijski tim u sastavu Zoran, Alen Omer?evi? i Slobodan Lu?i? vodio je ra?una da se igra po pravilima. Igralo se u prostorijama udruenja, a ?lanovi ekipa koje neigraju i gosti udruenja boravili su u piceriji Hartland koja se nalazi u neposrednoj blizini udruenja.

U?esnicima turnira obratio se i na?elnik Tuzle, Jasmin Imamovi?. Gostima je poelio ugodan boravak u Tuzli. Pored na?elnika Imamovi?a, Udruenje gra?ana ote?enog vida ugostilo je Udruenje slijepih Tesli? i predstavnike odsjeka za ote?enje vida na Edukacijsko-rehabilitacijskom Fakultetu u Tuzli.

Nakon turnira, za sve u?esnike i goste organiziran je ru?ak i druenje. Pehare i diplome uru?ila je biva vice paraolimpijka u atletici Refija Oki? iz Gra?anice. Prve tri ekipe dobile su pehare i diplome dok su ?etveroplasiranoj i petoplasiranoj ekipi dodijeljene diplome. Tri najbolja pojedinca iz kategorije slijepih i iz kategorije slabovidih dobili su diplome. Prvo mjesto osvojila je ekipa Udruge slijepih Vukovarsko-srijemske upanije, drugo ekipa Saveza slijepih Unsko-sanskog kantona, dok je tre?a bila ekipa Sportskog drutva slijepih Napredak iz Beograda. ?etvrto mjesto osvojila je ekipa Udruenja Gra?ana ote?enog vida dok je peta bila ekipa Udruenja slijepih Visoko. Najbolji pojedinac u kategoriji slijepih bio je Miroslav Bebek, ?lan Udruge slijepih Vukovarsko-srijemske upanije, dok je za najboljeg pojedinca u kategoriji slabovidih proglaen Mensur Loni? iz Udruenja gra?ana ote?enog vida.

Turnir je bio prilika za druenje i sklapanje novih poznanstava. Udruenje gra?ana ote?enog vida pokazalo se kao dobar organizator i doma?in. Da sve te?e po planu, pobrinulo se rukovodstvo udruenja i veliki broj volontera: Mihovil Lu?i?, Admira Ferhatoska, Esmina La?i?, Nerma Dini?, Alen Omer?evi? i Slobodan Lu?i?.

Doga?aj je izazvao veliku medijsku panju.