Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

U?esnici turnira i ostali pristuni u udruenjuCilj turnira bio je afirmacija i popularizacija aha me?u slijepima posebno me?u enama i mladima. Pravo u?e?a imali su svi ?lanovi udruenja koji se bave ahom a pozvani su slijepi ahisti iz ivinica i Gra?anice. Igralo se po Bergeru, devet kola 15 minuta po igra?u za jednu partiju. Sudio je ahovski sudija Halid Dindo. Za tri prvoplasirana u?esnika, najbolje plasiranu enu i najmla?eg ahistu obezbije?ene su nagrade i diplome.

 

Prvo mjesto osvojio je Ismet ?uli? iz Gra?anice, drugo ?amil Dedi? a tre?e Halil ehi?. Najmla?i takmi?ar bio je Mensur Loni? a najbolje plasirana ena Zlata Ibrahimovi?.

Za dobru organizaciju turnira zasluni su rukovodstvo i volonteri udruenja.