Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Studenti na predavanju

 Posebna panja posve?ena je Kodeksu o na?inu predstavljanja osoba sa invaliditetom u medijima. Svi studenti dobili su primjerak kodeksa.

Predstavnicama udruenja ponu?eno je da odre sli?nu prezentaciju za ?lanove novinske agencije za mlade. ?lanovi agencije izrazili su spremnost za saradnju i dogovorena je njihova posjeta udruenju za 12. decembar poslije podne.