Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Grupa tuzlanskih srednjokolaca, ?lanova mladih Lionsa pokazala je solidarnost sa slijepim u?enicima uklju?ivi se u aktivnosti snimanja udbenika za IX razred u audio formatu koje su pokrenute u saradnji sa Udruenjem gra?ana ote?enog vida. Snimljeni su udbenici biologije, hemije i istorije i tri u?enika ve? ih koriste.Gimnazijalci koji su tokom zimskog raspusta u?estvovali u navedenim aktivnostima zasluili su da se pomenu njihova imena: Omar Dervievi?, Lejla ari?, Faruk Kapidi?, Nadina Kapidi?, Ena Jusufovi? i Nadia Deli?-Klevstad, dok su Mirsad Sara?evi? i Mihovil Lu?i? vrijedno radili na montai snimljenog materijala.

Sli?ne aktivnosti nastavit ?e se i u budu?nosti. Pove?ava se broj vide?ih u?enika koji su izrazili spremnost da se uklju?e. Udruenje ?e u?initi sve da prui podrku najmla?im ?lanovima.

Snimanje udbenika dokaz je da se uz malo dobre volje mogu napraviti korisne stvari.