Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character
Organiziran drugi omladinski kamp za slijepe i slabovidne osobe

 
Tema kampa bila je Me?uetni?ka saradnja i poboljanje komunikacije me?u organizacijama slijepih, a ciljevi: osnaivanje mladih sa ote?enjem vida za kvalitetno organiziranje i planiranje slobodnog vremena kroz edukativne radionice, spoznaja vlastite uloge u porodici i drutvu i razvijanje potencijala osoba sa ote?enjem vida.
Radionice za pove?anje samopouzdanja vodili su aktivisti Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla i Rotaract Tuzla 99.
 Kvalitet dramske i muzi?ke radionice je u tome to su ih osmislili i vodili u?esnici kampa koji su bili podijeljeni  u dvije grupe. Rezultati njihovog rada predstavljeni su u okviru zavrnih aktivnosti kampa kroz predstavu i pjesmu.

 Ohrabrivala se samostalnost u?esnika kroz pranje su?a, odravanje higijene u atorima i prikupljanje drva. Ni loe vrijeme nije pokvarilo pozitivnu atmosferu. Niko nije ni pomislio na ranije povla?enje zbog kie.

Organizacija navedene aktivnosti zahtijevala je viemjese?ne pripreme i bilo bi je nemogu?e provesti bez podrke velikog broja pojedinaca i donatora. Zahvaljuju?i Rotaract Tuzla 99 i guverneru Rotary dstrikta 2060 Giuliano Ceccovini, gospodinu Ginacarlo Vesco koji je organizirao piknik u Veneciji za prikupljanje sredstava i njegovom advokatu gospo?ici Mai Seun obezbije?eno je jo 5 atora i 19 vre?a za spavanje. Za hranu i osvjeenje pobrinuli su se izme?u ostalog pekara Tuanj, restoran Saranda, Mlin Ljuba?e, Pekoteka Ili? Derventa, Menprom Tuzla, AKM, AVAKS comerce, Sinalco, Rotaract klub Sarajevo, porodica Bungur Kentucky USA. Podrkusu tako?e pruili: DOO Bingo, Tuzla, Radio Kameleon, Sparkasse bank, Hev Reklam, Goransko jezero gospodin Milenko Jovi?, apotekaIbn-Sina, i porodica Altumbabi?.
Poruka kampa: Budi mi prijatelj, nau?i me, razumi me i uklju?i me u drutvo ostvarena je u potpunosti. Ste?ena su nova prijateljstva i ro?ene ideje za nastavak aktivnosti.