Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Nakon obra?anja gradona?elnika, nastupio je folklor kulturno-umjetni?kog drutva Panonija. Bilo je uitak gledati igre djevoj?ica i dje?aka razli?ite dobi i sklad pokreta.

Dio ovog doga?aja bili su i najmla?i ?lanovi Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla. Mnogi su zbog kolskih obaveza i udaljenosti propustili druenje. U program je uvrtena i vise?a kuglana Udruenja. Zahvaljuju?i podrci Zijada abi?a, nastavnika tjelesnog odgoja u Osnovnoj koli Miladije, grupe njegovih u?enika i volontera Udruenja Elvira Jaarevi?a, Ranka Kova?evi?a i Mihovila Lu?i?a, zainteresirana djeca imala su priliku koristiti vise?u kuglanu.