Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

20901773 2038567473044349 4081377358177026116 oProgram je uklju?ivao interaktivne radionice na aktuelne teme: Uloga pomagala u doma?instvu i svakodnevnom ivotu, zatita zdravja ena, vanost sporta i rekreacije, itd. U?esnica se posebno dojmila radionica Dr. Amre Habibovi?, na?elnice ginekologije u Domu zdravlja Tuzla. Doktorica Habibovi? posvetila je posebnu panju reproduktivnom zdravlju i mladim enama. Pokazalo se da ene sa ote?enjem vida nemaju dovoljno informacija o zatiti zdravlja. Izrazila je spremnost da im omogu?i dodatnu edukaciju u Udruenju.

Konferenciji je prethodila promocija broure sa prakti?nim savjetima za doma?ice na Brajevom pismu i izloba pomagala koja ene sa ote?enjem vida koriste u doma?instvu i svakodnevnom ivotu.

Broura koju je priredila aktivistica Udruenja Nada Lu?i? uklju?uje na?ine pripremanja i skladitenja hrane i namjernica, odravanje higijene kuhinje, ?i?enje fleka sa namjetaja i ku?anskih aparata itd. I iskusne doma?ice smatraju je korisnom a da ne govorimo o po?etnicima u vo?enju doma?instva. Broura ?e biti distribuirana svim zainteresiranim enama sa ote?enjem vida bez obzira na podru?je gdje ive.

Na izlobi su predstavljena pomagala u vlasnitvu Vidosave Anti? iz Brvnika kod amca: kuhinjska brajeva vaga, kuhinjska govorna vaga, govorna vaga, mjera? pritiska, mjera? e?era, indikator te?nosti, ure?aj za prepoznavanje boja koji je ujedno i indikator svjetla, drutvene igre itd.

Navedene aktivnosti objedinjene su kako bi se to ve?i broj ena sa ote?enjem vida mogao upoznati sa sadrajem broure i isprobati pomagala.

Sve u?esnice ovog nesvakidanjeg skupa nose prelijepe utiske. Njihova elja je da se u budu?nosti ponovo sretnu i zajedno u?e i rade.