Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Program se sastojao od: jutarnjih vjebi, edukativnih radionica, jednodnevnog izleta u Mostar, raftinga na Neretvi, ve?eri muzike, igara bez granica i kulturno-zabavnog sadraja koji je prezentiran zadnje ve?eri i bio je kreiran na na?in da su svi mogli u?estvovati.

Jednodnevni izlet u Mostar organiziran je prvog dana. Bila je to jedinstvena prilika da se obi?e stari most i stari dio grada.

Edukatori iz dvije partnerske organizacije pripremili su i organizirali interaktivne radionice na slijede?e teme: tolerancija, komunikacija, zapoljavanje i rehabilitacija, vanost bavljenja sportom i rekreacijom i muzi?ka radionica.

Za igre bez granica svaka grupa imala je pravo prijaviti po jednog takmi?ara u pet disciplina. Pravilo za navedenu aktivnost uklju?ivalo je noenje poveza tako da su oni koji vide mogli makar na neko vrijeme biti u koi slijepe osobe.

Kulturno-zabavni program koji je izveden zadnji dan uklju?ivao je dramske, muzi?ke i recitatorske ta?ke. Tanja, Melisa i Almedina ?itale su kratke pou?ne pri?e na Brajevom pismu. Vicevi u interpretaciji dje?aka Nenada i Vladimira izazvali su salve smijeha. Bilo je zadovoljstvo sluati muzi?ke numere u interpretaciji Melise Musi? i Kristine Tomi?. Iako su imali samo par dana za vjebanje, glumcima amaterima treba odati priznanje za trud.

Evaluacija je provedena uz logorsku vatru. Svi nose lijepe utiske. Prilikom rastanka bilo je i suza. Ve?ina u?esnika eljela bi da se ljetni kamp ponovi i idu?e godine.