Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character
O nama

Misija:
Udruženje gra?ana ošte?enog vida Tuzla je nevladina, neprofitna organizacija koja se bori za poboljšanje položaja slijepih i slabovidnih osoba. Naše vrijednosti su me?usobno uvažavanje, demokrati?nost i transparentnost.

Vizija
Slijepe i slabovidne osobe su ravnopravni gra?ani u društvu bez barijera.

Udruženje je osnovano 1999. godine ali organiziranje slijepih na ovim prostorima datira u daleku 1949. Okupljamo slijepe osobe razli?itih dobnih skupina i kvalifikacione strukture iz Tuzle, ?eli?a, Kalesije, Srebrenika i Teo?aka.

Udruženje ima redovne, pomažu?e i po?asne ?lanove.
Redovni ?lanovi su slijepe i visoko slabovidne osobe koje se smatraju slijepim prema me?unarodnoj definiciji sljepo?e

Ciljevi udruženja su:
-    otkrivanje i evidentiranje slijepih osoba;
-    podrška slijepoj i slabovidnoj djeci koja se školuju u redovnim i specijalnim školama;
-    podizanje svijesti zajednice o problemima sljepo?e;
-    neformalna edukacija ?lanstva (obuka za rad na kompjuteru, Brajevo pismo, engleski jezik itd.);
-    ja?anje kapaciteta ?lanova i volontera;
-    nabavka pomagala;
-    organiziranje sportskih i kulturnih aktivnosti;
-    zagovaranje za prava slijepih osoba s posebnim naglaskom na žene i djevoj?ice;
-    unapre?ivanje saradnje sa predstavnicima vlasti;
-    saradnja sa drugim organizacijama osoba sa invaliditetom.


Projekti u toku

projekat „Ravnopravno slijepo dijete u redovnom razredu“ provodi se uz podršku ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi projekta:

-    Doprinijeti stvaranju pozitivnijeg okruženja za obrazovanje slijepe i slabovidne djece na podru?ju Tuzlanskog kantona;

-   Stvaranje preduslova za inkluzivno obrazovanje slijepe i slabovidne djece na podru?ju Tuzlanskog kantona putem razvoja održivih edukativnih programa za djecu, roditelje i nastavnike.

U partnerstvu sa Udruženjem paraplegi?ara Doboj, Udruženje gra?ana ošte?enog vida provodi projekat „Osnaživanje žena sa invaliditetom kao preduslov za socijalnu inkluziju. Projekat je podržan od ameri?ke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi:

-  Raditi na osnaživanju žena sa invaliditetom u Doboju i Tuzli kroz edukaciju o njihovim pravima;

       -   Doprinijeti finansijskoj neovisnosti 30 žena sa invaliditetom iz Doboja i Tuzle putem edukacije kako napraviti biznis plan i izra?ivati dekorativne proizvode za prodaju.

 

Op?e informacije
Udruženje gra?ana ošte?enog vida Tuzla ( UGOV-a)
Predsjednica UGOV-a Tima Musi?
Prostorije su otvorene kako za ?lanove tako i za sve zainteresovane svakim radnim danom od 08:00 do 15:30;

Kazan mahala br.5, Tuzla, BiH
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Web adresa: www.ugov-tuzla.org
Telefon: 035/266 - 001