Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Volonteri
There are no translations available.

 

Sve je vie studenata, mladih, obrazovanih osoba i ?lanova Udruenja koji pruaju podrku radu Udruenja kroz volontiranje. Takav vid podrke veoma je vaan u irokom spektru aktivnosti koje provodi Udruenje. Cijenimo pruenu ruku svakog gra?anina koji nudi svoje usluge i eli provesti slobodno vrijeme u volontiranju.


VOLONTERI u 2011. godini

VOLONTERI u 2012. godini

VOLONTERI u 2013. godini

VOLONTERI u 2014. godini

 

 

Last Updated on Tuesday, 13 October 2015 22:49