Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character
Donatori

Karakteristike modernog drutva su da preduze?a i kompanije u filozofiju svog poslovanja uklju?uju i odgovornost za razvoj drutvene zajednice u kojoj djeluju te u?estvuju u stvaranju humani odnosa i ivota po mjeri svakog pojedinca, bez obzira na njegovu posebnost i bilo kakva objektivna ograni?enja. Tako se one pridruuju snanoj porodici gra?ana koji imaju iskonski poriv da svoj ivot oplemene pomau?i onima kojima je pomo? potrebna.

U ime naih ?lanova, zahvaljujemo svima koji su svojom donacijom u?estvovali u ostvarivanju nae misije, koji su podrali pravu stvar u pravo vrijeme, a prema svojim mogu?nostima.

Zadovoljstvo nam je navesti njihova imena i nazive, koko bi ih u oskudici svjetla prepoznali kao primjer, na zajedni?kom putu stvaranja svijeta uzajamnog razumijevanja i ljubavi.


DONATORI u 2011. godini

DONATORI u 2012. godini

DONATORI u 2013. godini

DONATORI u 2014. godini

DONATORI u 2015. godini

          

 


Ažurirano Petak, 04 Decembar 2015 17:17