Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character
Organiziran izlet u Travnik

11. maja 2012., Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla organiziralo je izlet u Travnik za ?lanove i njihove pratioce. Dio trokova prijevoza pokrila je kompanija BiH Telekom a dio 44 izletnika. Kako je i planirano, krenulo se autobusom iz Tuzle u 7 i 15.

Izletnici su obili znamenitosti Travnika izme?u ostalog travni?ku kulu i ku?u nobelovca Ive Andri?a. U povratku je posje?en trni centar Fis Vitez. Izletnike je posluilo lijepo vrijeme. Prema povratnoj informaciji koju je dobio organizator, u?esnici izleta su zadovoljni organizacijom i izborom destinacije.