Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character
Organiziran turnir za slijepe u govornom pikadu

Na poziv Udruenja slijepih Visoko, Udruenje gra?ana ote?enog vida uzelo je u?e?e na turniru za slijepe u govornom pikadu koji je odran 18. 07. 2012. u dvorani Partizan u Visokom. U?e?e na ovom takmi?enju uzelo je pet ekipa iz Federacije BiH: iz Sarajeva, Visokog, Biha?a, Cazina i Tuzle. Ekipu naeg udruenja sa?injavali su: Tima Musi? i Suad Zahirovi? u kategoriji B1 i Mirsad Sara?evi? i Mensur Loni? u kategoriji B2. Odlazak ekipe podrao je Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla. Naa ekipa zauzela je drugo mjesto to se moe smatrati dobrim rezultatom ako se uzme u obzir da nisu stvoreni uslovi za trening. Prvo mjesto zauzela je ekipa iz Biha?a.