Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

To je dobra prilika za oputanje i druenje. U?esnici su zadovoljni i udruenje ?e u?initi sve da se aktivnost nastavi i da plivanje bude dostupno svima koji to ele.

Sa po?etkom kolske godine u bazenu ?e biti ve?a guva. Naalost, to je za sada jedini zatvoreni bazen u Tuzli koji se moe koristiti tokom cijele godine. Udruenje ima dobru saradnju sa osobljem nadlenim za bazen tako da ne?e biti problem prona?i termin za njegovo koritenje.

Sport je dobar na?in za uklanjanje barijera i ruenje predrasuda.