Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character
Tolerancija i predrasude

?etrdeset u?enika dva odjeljenja osmih razreda su bili podijeljeni u pet grupa. Nastavnica Aleksandra Selimovi? dala je uvod na temu predrasuda, a zatim je Tifa Tu?i? iz Udruenja kratko upoznala u?enike sa na?inom u?enja slijepih osoba. Razgovaralo se i o pristupu slijepim osobama. Uslijedila je zanimljiva i neobi?na aktivnost. Naime, sva djeca su povezala o?i maramama, a nastavnica Robina Begovi? im je dala po jedan predmet, da ga pokuaju prepoznati dodirom. U?enici su prvi zadatak obavili uspjeno.

Svakoj od pet grupa, pridruio se po jedan ?lan Udruenja. Prva grupa imala je na raspolaganju lap top sa govornim izlazom; drugoj grupi je predstavljen taktilni geografski atlas; zadatak tre?e grupe je bio upoznavanje sa Brajevim pismom; u ?etvrtoj grupi je demonstriran ah za slijepe; a peta grupa se upoznala sa koritenjem mobitela sa govornim programom. Izmjenjivanjem grupa, prisutni u?enici su se upoznali sa predstavljenim pomagalima.

Djeca su pokazala interesovanje za pomagala i aktivno u?estvovala u radionici. Izrazili su spremnost da posjete Udruenje. Dugogodinja saradnja, uklju?uju?i i navedenbu radionicu, rezultirali su smanjenjem predrasuda i pove?anjem tolerancije u?enika prema razli?itosti.