Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

21. 12., na?elnik je sa svojim saradnicima bio gost Udruenja gra?ana ote?enog vida. Tom prilikom su najmla?im ?lanovima dodijeljeni novogodinji paketi?i. Djeca su u znak zahvalnosti izvela kratki program. Zatim je u udruenju organizirano druenje za djecu i roditelje. Roditelji su iskoristili priliku da se sretnu i razmijene iskustva dok se njihova djeca igraju.

Pripremu i organizaciju druenja pomogle su vrijedne volonterke Nerma Dini?, Biljana Stjepi?, Asmira Jahi? i Samira Jaarevi?.