Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Budu?i da na naem jeziku nema dovoljno literature o pristupu djeci sa ote?enjem vida, knjiga ?e posluiti kao korisno tivo za roditelje slijepe djece, nastavnike, defektologe, psihologe, socijalne radnike i druge stru?njake.

Promotori su bili Amela Teskeredi?, profesorica sa Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta u Tuzli (odsjek za ote?enje vida) i docent Dr. ?imeta Hatibovi?. Program je vodila Almedina Hodi?, u?enica VIII razreda Osnovne kole Centar a u?e?e u programu uzeo je Armin Babovi?, u?enik VII razreda koji poha?a niu muzi?ku kolu u Tuzli. I pored nepristupa?nosti i ograni?enja, ovo dvoje djece sa ote?enjem vida poha?aju redovnu kolu i odli?ni su u?enici.