Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Na izlobi se mogao vidjeti i kupiti nakit koji su na kreativnoj radionici izradile ?lanice Udruenja gra?ana ote?enog vida kao i nakit i proizvodi slikani na staklu ?lanica Udruenja paraplegi?ara. Novac zara?en od prodaje uloit ?e se u kupovinu materijala za nastavak rada.

Kreativne radionice organizirane su u Doboju i Tuzli. Radionicu u Doboju vodila je Milena Savi? iz Banja Luke a radionicu u Tuzli Admira Ferhatoska, socijalna radnica iz Tuzle.

?lanice Udruenja gra?ana ote?enog vida su se proteklih nekoliko mjeseci, jedamput sedmi?no, a po potrebi i ?e?e okupljale kako bi se druile i izra?ivale nakit. Aktivnosti planiraju nastaviti bez obzira na projekat. Imaju puno dobrih ideja i pozitivne energije.