Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Vijesti

Realizacija zajedni?kih aktivnosti sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom
 

102 0313

Udruenje gra?ana ote?enog vida nedavno je potpisalo Sporazum o saradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim Fakultetom u Tuzli. Udruenje je i ranije sara?ivalo sa ovom visoko kolskom institucijom ali je s obje strane pokazana spremnost za unapre?ivanje saradnje.
Više...
 
102 029031.marta odrana je redovna sjednica Skuptine udruenja.
Za sjednicu je predloen i usvojen slijede?i Dnevni red:
Više...
 
Proslava 8. Marta u udruenjuU udruenju gra?ana ote?enog vida, svake godine prigodnim predavanjem za ?lanice na odre?enu temu ili druenjem obiljeava se Me?unarodni dan ena, 8. mart. Ove godine, osmoga marta uprili?eno je druenje koje je okupilo vie od 30 ?lanica. Sponzori doga?aja bili su: cvje?ara Strelicija, slasti?arna Sarajka, ?evabdinica Sarajka i restoran ?arijska ?esma. Kompletna aktivnost bila je zasnovana na volonterskoj osnovi.
Više...
 

Svake godine, organizacije slijepih irom svijeta prigodnim aktivnostima obiljeavaju 15. oktobar, Me?unarodni dan bijeloga tapa. U tom pogledu Udruenje gra?ana ote?enog vida nije izuzetak.
13. oktobra 2011. u 12, 00 sati, tridesetak ?lanova udruenja okupilo se kod mosta Kipovi.

Više...
 
Izlet na Majevicu

Sport i rekreacija igraju vanu ulogu u ivotu slijepih osoba. Sportske i rekreativne aktivnosti sastavni su dio programa rada udruenja.

Shodno eljama i potrebama ?lanstva udruenje je od jeseni 2011. po?elo sa organiziranjem etnji na oblinja izletita vikendom kad vremenski uslovi dozvoljavaju.

Više...
 
Dodjela novogodisnjih paketica slijepoj djeci i djeci slijepih roditelja

Svake godine nacelnik opcine Tuzla dodjeljuje slijepoj djeci i djeci slijepih roditelja novogodisnje paketice. 29.12.2011 nacelnik i njegovi saradnici posjetili su udruzenje i dodjelili 40 novogodisnjih paketica.

Više...
 
«Početak«123456789»Kraj»
Stranica 9 od 9