Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Vijesti

12. 04. 2014. Sa po?etkom u 10 sati u Sali Narodne i univerzitetske biblioteke Dervi sui? u Tuzli odrana je sve?ana sjednica skuptine Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla. Sjednicom je predsjedavao predsjednik skuptine Udruenja Ilija Cvjeti?. Jedina ta?ka dnevnog reda bila je dodjela zahvalnica zaslunim institucijama i pojedincima u povodu petnaest godina rada Udruenja i plakete, najve?eg priznanja udruenja na?elniku op?ine Tuzla Jasminu Imamovi?u u skladu sa odlukom Komisije za nagrade I priznanja.

Više...
 

slika 2

U organizaciji Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla, u okviru projekta podranog od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Helsinkog parlamenta gra?ana Banja Luka, 10. Aprila 2014. godine, u Hotelu Tuzla u Tuzli odran je okrugli sto na temu Inkluzija slijepih u?enika u obrazovanju. U radu okruglog stola u?e?e su uzeli: Nadija Bandi?, pomo?nica federalnog ministra obrazovanja i nauke, Fikret Vrtagi?, savjetnik u Ministarstvu obrazovanja Tuzlanskog kantona, Suada Selimovi?, stru?ni savjetnik kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, predstavnici osnovnih i srednjih kola koje poha?aju slijepi u?enici, roditelji slijepe djece kao i profesori, asistenti i studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta s odsjeka za ote?enje vida. Uvodni?arke su bile docent Amela Teskeredi? sa odsjeka za ote?enje vida na temu Uloga edukatora i rehabilitatora u inkluziji slijepih u?enika i Tifa Tu?i?, izvrna direktorica Udruenja gra?ana ote?enog vida na temu Barijere za prakti?nu primjenu inkluzije slijepih u?enika.

Više...
 

Dok je bila ministar zdravlja u Vladi Tuzlanskog kantona, doktorica Nermina Hadigrahi? podravala je inicijative udruenja uklju?uju?i poboljanje zdravstvenih usluga za ene s invaliditetom, ostvarivanje prava slijepih osoba na pomagala itd. Dala je veliki doprinos u kampanji zatite zdravlja ena sa invaliditetom koju je udruenje provodilo od septembra 2013. do kraja februara 2014. godine.

Više...
 

Slavljenice osmog martaObiljeavanje me?unarodnih i vjerskih praznika jedna je od redovnih programskih aktivnosti udruenja. Proslava osmog marta ima dugu tradiciju koja ni ove godine nije prekinuta.

06. 03. 2014. za sve zainteresirane ?lanice u udruenju je organizirana proslava Me?unarodnog dana ena. Doga?aj je okupio veliki broj ?lanica. Mnoge koje su eljele do?i sprije?ilo je loe vrijeme. Za muziku su se pobrinuli ?uro Baki? i Ilija Cvijeti?. Za sve je obezbije?en zajedni?ki ru?ak. Bilo je potrebno sa sobom ponijeti dobro raspoloenje. Svi prisutni uivali su u druenju.

Za dobru organizaciju zasluni su: Mihovil Lu?i?, Nerma Dini?, Tima Musi?, Asmira Butkovi? i Slobodan Lu?i?.

 
http://www.ugov-tuzla.org/administrator/index.php

Obiljeavanje me?unarodnih i vjerskih praznika jedna je od redovnih programskih aktivnosti udruenja. Proslava osmog marta ima dugu tradiciju koja ni ove godine nije prekinuta.

06. 03. 2014. za sve zainteresirane ?lanice u udruenju je organizirana proslava Me?unarodnog dana ena. Doga?aj je okupio veliki broj ?lanica. Mnoge koje su eljele do?i sprije?ilo je loe vrijeme. Za muziku su se pobrinuli ?uro Baki? i Ilija Cvijeti?. Za sve je obezbije?en zajedni?ki ru?ak. Bilo je potrebno sa sobom ponijeti dobro raspoloenje. Svi prisutni uivali su u druenju.

Za dobru organizaciju zasluni su: Mihovil Lu?i?, Nerma Dini?, Tima Musi?, Asmira Butkovi? i Slobodan Lu?i?.

 

Prikaz ?itanja brajevog pismaUdruenje radi na podizanju svijesti i ruenju predrasuda i stereotipa o sljepo?i putem edukacije. U okviru projekta Mali ali vaan korak ka jednakim mogu?nostima za slijepu djecu podranog od Op?ine Tuzla 21. 02. 2014. u Gimnaziji Mea Selimovi? u Tuzli odrana je radionica o pristupu slijepim osobama. Radionici je prethodila posjeta udruenju ?etiri u?enice drugog razreda navedene kole koje su za temu iz demokratije imale obrazovanje slijepih osoba. Stoga nije nimalo slu?ajno to je radionica kojoj je prisustvovala i razrednica odrana ba u njihovom razredu.

Više...
 

Mnogo je zakona i propisa u naoj dravi koji se ne provode. To na svojoj koi osjete slijepi i visoko slabovidi u?enici koji poha?aju osnovne i srednje kole na podru?ju Tuzlanskog kantona za koje je pravo na jednak pristup obrazovanju samo mrtvo slovo na papiru. Nedostatak udbenika u dostupnoj tehnici jedan je u nizu problema sa kojima su suo?eni.

Nadleno kantonalno ministarstvo ne odgovara adekvatno na njihove potrebe, dok Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu iz Sarajeva za iznajmljivanje kompleta udbenika na Brajevom pismu za kolsku godinu trai 300 KM. To je vid ucjene u?enika i njihovih porodica od strane ove obrazovne institucije jer su se odlu?ili za redovno umjesto specijalnog obrazovanja. Uskra?ivanjem udbenika koji zbog nedovoljnog broja u?enika u centru za slijepe stoje i kupe prainu i koje je drutvo ve? platilo kri se pravo na besplatno osnovno obrazovanje.

Više...
 

Posjeta direktora biblioteke10. januara 2014. direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini, Sakib Pleh posjetio je Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla. Posjeta je uprili?ena u povodu obiljeavanja Me?unarodnog dana Brajevog pisma 04. januara. Razgovaralo se o dostupnosti knjiga na Brajevom pismu i u audio tehnici. Direktor je predstavnike udruenja upoznao sa mogu?nostima koje im biblioteka nudi kao korisnicima uklju?uju?i i utjecaj na godinji izdava?ki plan. Izrazio je spremnost za zamjenu svih ote?enih CD-ova sa zvu?nim knjigama u podru?nom odjelu biblioteke u Tuzli.

Više...
 

Promocija knjigeUdruenje gra?ana ote?enog vida aktivno radi na promociji sposobnosti slijepih osoba to je dobar na?in za ublaavanje predrasuda od kojih nije imuno nijedno drutvo. 10. 01. 2014. sa po?etkom u 13 sati u Sali Narodne i univerzitetske biblioteke Dervi Sui? u Tuzli, uz podrku Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini organizirana je promocija knjige ta vidi kada me vidi vieg fizioterapeuta i terapeuta metode Rosen Vehbije Peksina u povodu Me?unarodnog dana Brajevog pisma, 04. januara. Promociji su prisustvovali predstavnici ministarstva obrazovanja, nauke, kulture I sporta Tuzlanskog kantona, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta kao I veliki broj ?lanova udruenja.

Više...
 

Najmladji ?lanovi na druenju30. 12. 2013. u prostorijama udruenja organizirana je proslava Nove godine za najmla?e ?lanove. Ve?ina djece odazvala se pozivu s obzirom da je bio raspust. Dok su jedni igrali pikado, drugi su sluali muziku i razgovarali.

Kao i svake godine, na?elnik Op?ine Tuzla, Jasmin Imamovi?za sve je obezbijedio novogodinje paketi?e.

Više...
 

praznicko raspolozenje u hrvatskom domuU vremenu u kojem ivimo, svima nam je potrebno malo oputanja i zabave. Druenja na koja se ?lanovi rado odazivaju dobra su prilika zato.

28. 12. 2013. sa po?etkom u 12 sati, Udruenje gra?ana ote?enog vida organiziralo je tradicionalno druenje za ?lanove u povodu novogodinjih i vjerskih praznika u prostorijama Hrvatskog doma u Tuzli. Na druenju se okupilo vie od 60 ?lanova iz Tuzle, Kalesije, Srebrenika, Grada?ca i Sapne koji su sa sobom donijeli ogromnu koli?inu pozitivne energije. Sve ve?i odziv pokazatelj je da sli?ne manifestacije treba ?e?e organizirati.

Više...
 

Više članaka...
Stranica 5 od 9