Bosanski (BA)English (United Kingdom)
Greška
  • XML Parsing Error at 1:693. Error 9: Invalid character

Vijesti

Nagradjeni u?esnici Memorijalnog ahovskog turniraUz podrku Fondacije Tuzlanske zajednice i BH Telecoma, u povodu tre?eg decembra, Me?unarodnog dana osoba s invaliditetom, Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla je 30. 11. 2013. sa po?etkom u 10 sati organiziralo memorijalni ahovski turnir Mirko Zec (Mirko Zec je pokojni slijepi ahista iz Tuzle i njemu u spomen se svake godine organizira memorijalni ahovski turnir)

Više...
 
Nastavljena saradnja zajedni?kom kreativnom radionicom

?lanice udruenja Prijateljice i UGOV-aNa inicijativu Udruenja Prijateljice, 07. Novembra 2013., u prostorijama Udruenja gra?ana ote?enog vida organizirana je kreativna radionica ?lanica Udruenja Prijateljice i Udruenja gra?ana ote?enog vida., U?esnice su pravile bukete od krep papira. Go?e iz Prijateljica radile su u parovima sa slijepim i slabovidim enama. Ovakve manifestacije doprinose razbijanju predrasuda prema slijepima i promociji njihovih sposobnosti. Bila je to prilika i za druenje. Sve u?esnice radionice doivjele su zajedni?ki rad kao pozitivno iskustvo. Planiran je nastavak saradnje kroz organiziranje zajedni?kih kreativnih radionica. Podrku u organizaciji radionice pruile su volonterke udruenja Admira Ferhatoska, Nerma Dini? i Ermina Hadikaduni?.

 

?lanice udruenjaForum ena SDP-a Tuzla je u prolosti vodio aktivnosti na podrci slijepim i slabovidim enama, ?lanicama udruenja. U vie navrata, u?estvovali su u obiljeavanju Me?unarodnog dana ena Osmog marta i obezbje?ivali prehrambene pakete za socijalno ugroene ?lanove. Na inicijativu predsjednice Foruma ena SDP-a Tuzla, 24. oktobra 2013. u prostorijama udruenja organizirano je druenje sa polaznicama kreativne radionice za slijepe i slabovide ene.

Više...
 

Jedan od takmi?ara baca streliceUz podrku Fondacije tuzlanske zajednice, Udruge slijepih Vukovarsko-srijemske upanije i picerije Hartland, 12. oktobra 2013., u periodu od 09 do 15 i 30 Udruenje gra?ana ote?enog vida organiziralo je Me?unarodni turnir u govornom pikadu u povodu Svjetskog dana bijelog tapa. U?e?e je uzelo pet ekipa: iz Vinkovaca, Beograda, Biha?a, Visokog i Tuzle. Svaku ekipu ?inila su dva slijepa i dva slabovida takmi?ara. Cilj turnira bio je regionalno povezivanje me?u slijepima i promocija Tuzle kao otvorenog grada.

Više...
 

Udruenje ena u posjetiSaradnja izme?u Udruenja ena Tuzle i Udruenja gra?ana ote?enog vida ima dugu tradiciju. Predstavnice Udruenja ena organizirale su razli?ite akcije po mjesnim zajednicama za podrku posebno najmla?im ?lanovima udruenja. Na inicijativu gospo?e Marije iz mjesne zajednice Solina, svake godine posje?uju Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla u povodu petnaestog oktobra, Me?unarodnog dana bijelog tapa.

Više...
 

Na ampion Halil ehi?04. i 05. oktobra 2013. u hotelu Boston u Biha?u odrano je esnaesto pojedina?no prvenstvo slijepih Federacije BiH u ahu. Tehni?ki organizator bio je Savez slijepih Unsko-sanskog kantona. Pravo u?e?a imali su svi slijepi ahisti, ?lanovi udruenja i saveza slijepih u Federaciji i u?enici Centra za slijepu djecu i omladinu iz Sarajeva. U?e?e na prvenstvu uzelo je ?etrnaest ahista iz Sarajeva, Zenice, Tuzle i Biha?a. Igralo se po vajcarskom sistemu u sedam kola.

Više...
 
Unapre?ivanje saradnje kroz razmjenu iskustava


Rukotvorine ena Vukovara

Saradnja izme?u Udruge slijepih Vukovarsko-srijemske upanije i Udruenja gra?ana ote?enog vida Tuzla traje ve? nekoliko godina i do sada se uglavnom odvijala u podru?ju sporta i rekreacije. Razmijenjene su pikado i ahovske ekipe i organiziran izlet i nekoliko druenja. Radovi ?lanica Udruge slijepih Vukovarsko-srijemske upanije potakli su pokretanje kreativne radionice za slijepe ene u Udruenju gra?ana ote?enog vida Tuzla u novembru 2012. godine. Time je stvoren prostor za saradnju ena ova dva udruenja kroz razmjenu iskustava.

Više...
 

U?esnice okruglog stolaU okviru projekta podranog od Ekumenske Inicijative ena, Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla organiziralo je okrugli sto na temu Poloaj ena s invaliditetom s naglaskom na ostvarivanje prava na zdravstvenu zatitu. Jedan od ciljeva okruglog stola bio je otvaranje udruenja prema drugim nevladinim organizacijama i subjektima koji djeluju u podru?ju zatite ena kako bi se u budu?nosti vodile zajedni?ke aktivnosti u obostranom interesu.

Više...
 

grupa eta?a22. septembra 2013. Udruenje gra?ana ote?enog vida Tuzla i Lions klub Tuzla organizirali su zajedni?ku etnju. ?lanovi Lions kluba pobrinuli su se za prijevoz do Zla?e dok je Lions klub pokrio trokove hrane i osvjeenja. Izletnike je posluilo lijepo vrijeme.

Više...
 

Sudionici Press konferencije09. 09. 2013., u prostorijama Udruenja gra?ana ote?enog vida organizirana je press konferencija s ciljem najave kampanje zatite zdravlja ena s invaliditetom. Na pressu koji je vodila Tima Musi?, okupili su se novinari Radio-televizije Tuzlanskog kantona, Rtv7 i Agencije FENA.

Kampanja zatite zdravlja ena s invaliditetom video

Više...
 

?lanice sa dodjeljenim certifikatima?etiri u?esnice uvodnog treninga za poslovno planiranje, odranog 11. I 12. Maja 2013. U Doboju u okviru projekta Osnaivanje ena sa invaliditetom kao preduslov za socijalnu inkluziju prijavile su se na konkurs za najbolji poslovni plan. Komisija u sastavu Binasa Goralija, Amra Gado i Zoran pani? pregledala je i ocijenila pristigle planove na osnovu kriterija za evaluaciju.

Više...
 

Stranica 6 od 9